90 (212) 210 10 10

İngilizce Hazırlık Sınıfı

İngilizce Hazırlık Sınıfı

İngilizce Hazırlık Programı 

Program İçeriği, Seviyeleri ve Amaçları 

İngilizce Hazırlık Programı modüler bir sistem kullanır. Her bir modülün haftalık ders saati en az 20 (yirmi) saat olacak şekilde düzenlenir. İngilizce Hazırlık Programı Avrupa Dil Portfolyosuna göre sırasıyla başlangıç, temel, orta seviye öncesi, orta seviye, orta seviye üstü ve ileri olmak üzere altı seviyeden oluşur.  

Başlangıç 

(A1) 

Temel 

(A2) 

Orta Seviye Öncesi 

(B1) 

Orta Seviye 

(B2) 

Orta Seviyenin Üstü 

(C1) 

İleri 

(C2) 

 

Hazırlık öğretiminin amacı; öğrencilere yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilmelerinin yansıra Avrupa Dil Portfolyosunun B2 düzeyi için tanımlanan ve öngörülen dil becerilerini kazandırarak onları Üniversitenin hedefleri doğrultusunda İngilizce başarı düzeyine ulaştırmaktır. 

 

Notlandırma 

Öğrencilerin modül süresince yapmakla yükümlü oldukları online ödev, proje, derse katılım ve modül ara sınav ve bitirme sınavlarının ortalaması alınarak elde edilen modül başarı notu 60 (altmış) ve üzeri olan öğrenciler bir sonraki modüle geçerler. İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Pilotaj ve İngilizce Diş Hekimliği lisans bölümleri için öğrencilerin modül süresince yapmakla yükümlü oldukları online ödev, proje, derse katılım ve modül bitirme sınavının ortalaması alınarak elde edilen modül başarı notu 75 (yetmiş beş) ve üzeri olan öğrenciler bir sonraki modüle geçerler.  

Online Ödev 

% 20 

Proje 

% 10 

Derse Katılım 

% 10 

Ara Sınav 

% 20 

Modül Bitirme Sınavı 

% 40 

 

Devamlılık 

Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri ve ders süresince sınıfta bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin her modülde alınacak toplam ders saatinin en az % 80’ine katılım sağlamaları gerekmektedir. 

 

Akademik Bütünlük 

Nişantaşı Üniversitesi için akademik dürüstlük ve bütünlük, öğrencilerin entelektüel gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir tür kopya, intihal ve/veya hile durumu ile aldatmaya yönelik girişim ve bu girişimlere yardım durumunda öğrenci hakkında tutanak tutulur ve gerekli disiplin işlemleri uygulanır. 

 

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı 

İngilizce Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavında baraj notunu geçen öğrenciler bölümlerine başlayabilirler. Baraj notu, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Pilotaj ve İngilizce Diş Hekimliği lisans bölümleri için 75 puan, diğer bölümler için 60 puan olarak uygulanır. Geçerli notu alamayan öğrenciler aldıkları puanlara göre Başlangıç (A1), Temel (A2), Orta Seviye Öncesi (B1), Orta Seviye (B2), Orta Seviyenin Üstü (C1) ve İleri (C2) seviye sınıflarına yerleştirilirler.  

 

Diğer Muafiyet Türleri 

Geçerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası dil sınavlarından aşağıdaki tabloda belirtilen puanı alan öğrenciler sınav sonuçlarını Yabancı Diller Bölümüne teslim etmeleri durumunda İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılırlar. 

SINAV ADI 

PUAN 

TOEFL IBT  

72 

PTE Academic 

55 

YDS / YÖKDİL 

60 

CAE 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Pilotaj ve İngilizce Diş Hekimliği lisans bölümleri için istenen sınav yeterlilikleri şu şekildedir: 

SINAV ADI 

PUAN 

TOEFL IBT  

90 

PTE Academic 

75 

YDS / YÖKDİL 

75 

CPE 

CAE 

 

Son üç yıl içerisinde başka bir Yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil ile eğitim veren bir programda okuyan, bulunduğu kurumda İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış veya sınavla İngilizce Hazırlık Programından muaf olmuş öğrenciler, sınavlardan muaftır. 

 

Apply Nişantaşı