90 (212) 210 10 10

İngilizce Hazırlık Sınıfı

İngilizce Hazırlık Sınıfı

 

Program İçeriği

İngilizce Hazırlık Programı modüler bir sistem kullanır. Bu sistem her biri 8 haftadan oluşan 4 modül ve 1 yaz modülü içerir. Her bir hafta İngilizce dil becerilerine odaklanan en az  20 saatlik dersler içerir. Her 8 haftalık eğitim sürecinden sonra öğrenciler modül sonu sınavına girerler.

CEFR’ a göre A1 – B2 arası olmak üzere hazırlık programında 4 seviyede İngilizce öğretimi yapılmaktadır.Akademik yıla  A1 başlangıç seviyesinde başlayan bir öğrenci dördüncü modülün sonunda B2 seviyesinde programdan mezun olma fırsatına sahiptir.

Program Seviyeleri ve Amaçları

Bu program öğrencilerin dil becerilerini kullanarak İngilizce B2 (Upper- Intermediate) seviyesinde yeterliliğe ulaşmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Öğrenciler Seviye Belirleme Sınavından aldıkları sonuçlarına göre dört seviyeden (A1 – A2 – B1 – B2) birine yerleştirilmektedirler.

İngilizce Hazırlık Programı

Ders materyalerimizin arasında uluslararası yayınlar bulunmaktadır. Programın temel amacı öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kullanacakları İngilizce dil becerilerinde yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilere dilbilgisi ve kelime haznesi yanında okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin üzerine yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri verilmektedir.

Notlandırma

Geçme notu 60’tır. Bu puan modül içerisindeki tüm değerlendirmelerin ortalaması alınarak hesaplanır. Notların hesaplanması aşağıda gösterildiği gibidir.

Final Sınavı

40%

Quizler

30%

Derse katılım ve Performans  

10%

Sunumlar ve Ödevler

20%

 

Devamlılık

Öğrencilerin derse zamanında gelmesi ve ders süresince sınıfta bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için iki modüldeki toplam ders saatinin (bir dönem) ’sinden fazla devamsızlık yapmamaları gerekmektedir.

Akademik Bütünlük

Nisantaşı Üniversitesi için akademik dürüstlük ve bütünlük, öğrencilerin entelektüel gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir tür kopya, intihal ve/veya hile durumu ile, aldatmaya yönelik girişim ve bu girişimlere  yardım durumunda öğrenci hakkında tutanak tutulur ve gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavından (NEPP) 60 ve üzeri alanlar kayıtlı oldukları bölümlerine yerleştirilir. 59 ve altında alanlar ise aldıkları puana göre  A1, A2, B1 ve B2  kur sınıflarına yerleştirilirler ve İngilizce eğitimine alınırlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerine kayıtlı öğrenciler için muafiyet puanı 80 ve üzeridir.

Diğer Muafiyet Testleri

Aşağıda bulunan uluslararası sınavların birinden belirtilen puanları almış olan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilirler.

YDS   TOEFL IBT   PTE  

CAE  

60 78 55

C

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümleri için ise:

YDS   TOEFL IBT   PTE  
80 96 78
 

Başka Bir Üniversitenin Hazırlık Sınıfını Başarıyla Tamamlamak veya Yeterlilik Sınavını Geçmek

Başka bir üniversitenin Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayıp üniversitemize geçiş yapan öğrenciler ile başka bir ünversitenin Yeterlilik sınavını geçerek belgelemek kaydıyla, Hazırlık Sınıfından muaf olabilirler. Bu durumlarda Yabancı Diller Bölümünün belgeyi doğrulamak ve öğrenciyle mülakat yapmak hakkı mahfuzdur.

Apply Nişantaşı